“भीक नको पण कुत्रा आवर!”

“भीक नको पण कुत्रा आवर!” दिवाळीच्या निमित्ताने What’s app वरील पडीक जनतेने डोक्याला shot लावला आहे… दिवाळी येण्या अगोदर घराची साफसफाई कशी केली, त्यात किती बिझी...

आमची म्हैस…

हा फ़ोटो बघितला आणि माझं मन १०-१५ वर्ष मागे गेलं. आमच्याकडे वेळणेश्वरला घरी गाई म्हशी होत्या. त्यात एक म्हैस होती. काळी भोर, कपाळावर चंद्रकोर, गुबगुबीत,...